OŚWIADCZENIE

 

 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zostałe(a)m pouczony(a) o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym   Siwa Polana, zarówno na wysokości jak i na ziemi, a także zapoznałe(a)m sie z regulaminem parku linowego i w pełni go akceptuję. Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Siwa Polana, (data i podpis).....................................................................................................................................

 


Dane osobowe służą wyłącznie do realizacji niniejszej usługi